Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home1/overaoro/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

ODUU

Ejensiin Galmeessa Ragaa Bu’uura Hawaasummaa Naannoo Oromiyaa leenjii Paablik sivilsarvaantii mana hojichaaf jijjiirama hunda galeessaa fi haala qabatamaa Paablik Sarvaantii riifoormii eegalame milkeessuuf  gaheen paablik Sarvaantii murteessaadha jedhu irratti kennamuu eegalee jira.Leenjii kana irratti Daayireektarii Olaanaan Ejensichaa Obbo Abdallaa Ogatee barbaachisummaa leenjichaa ilaalchisee haasaa baniinsa taasiisaniin paablik sarvisiin    imaammata,    tarsiimoo fi    sagantaa  mootummaan baa

Qabiinsa ragaa foyyeessuuf hojjata jiraachu Ejensiin Glmeessa Ragaa Beeksisse.Galma Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa kaayyate bira gahuuf Itti fayyadama   teeknoloojii cimsuu fi ceesisuun hojimaata   manuwaalii irraa gara   dijitaalitti geeddaruu fi Cee’umsa dandeettii teeknoloojii qunnamtii odeeffannoon argaman guddina naannootiif oolchuun murteessa ta’u ibsame.

Hojii galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa ajanda hoggansa sadarka jiru ta’e, hojjata jiraachuu Daayireektarii olaanaa Ejensii galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee beeksisaniiru.Kana kan beeksissan wayita baniinsa leenjii yaad-rimee galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa irratti koree dhaabbii Naannoof kennama jiru irratti yoo ta’uu, ragaan bu’uura hawaasummaa lafee dugdaa kabajamu mirgaa namaa dhuunfa, bulchiinsa, haqaa fi Istaatiksii ta’uun, faayidaan gudda waan qabuuf hoggansii sadarka jiru hojii hordoofuu fi deeggaruun tajaajila hawaasaaf kennamu mirkaneess

   

 NUU QUNNAMAA

       0113692058

       

Mappii

Midiyaa Hawaasa

SUURAALEE

Daawwattoota

web counter

Counter

  • Site Counter:37,542
  • Visitors:
    • Today:63
    • This week:821
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.